Kontakt

Chcesz się z nami skontaktować? chętnie udzielimy odpowiedzi na każde pytanie. 

sklep@fach-market.pl

Dane firmy

Fach Market Sp. z o.o. | Budzyń 154 | 32-060 Liszki | NIP 94422273171

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest Fach Market Sp. o.o.. Dane są lub mogą być przetwarzane w celach oraz na podstawach wskazanych szczegółowo w polityce prywatności (np. realizacja umowy, marketing bezpośredni). Polityka prywatności zawiera pełną informację na temat przetwarzania danych przez administratora wraz z prawami przysługującymi osobie, której dane dotyczą. Szybki kontakt z administratorem: sklep@fach-market.pl lub tel.: +48 696 056 111

Dane rejestrowe

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.fach-market.pl prowadzony jest przez FACH MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Budzyniu (adres siedziby i adres do doręczeń: Budzyń 154, 32-060 Liszki); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000919244; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5 000 zł; NIP: 9442273171; REGON: 389808344, adres poczty elektronicznej: sklep@fach-market.pl oraz numer telefonu kontaktowego: 48696056111.